Turun Skanssi

Skanssin alueesta on vuosien saatossa tehty lukuisia suunnitelmia, mutta tehtävämme oli kirkastaa Itä-Skanssin alueen identiteettiä ekologisena ja houkuttelevana kävelykaupunginosana. Työryhmämme lähti kehittämään aluesuunnitelmaa selvitysten, ensimmäisen kaavaehdotuksen ja tonttikäynnin pohjalta. Aikaisempien suunnitteluvaiheiden summaamiseksi pidettiin työpaja hankkeessa toimineille kaupungin asiantuntijoille.

Koko suunnittelun tavoitteena on ollut löytää kaupunkirakenteellinen muoto ja arkkitehtoninen ilme uudenlaiselle ekologiselle yhteisölle, joka perustuu joukkoliikenteeseen ja houkuttelevaan kevyen liikenteen ympäristöön Jan Gehlin ihmisläheisen filosofian mukaisesti. Keskeisiä suunnitteluteemoja ovat olleet ekologisuuden monet ilmenemismuodot sekä jakamistalouden mahdollisuudet.

Suunnitelmassamme alueen suurmuoto saa innoitusta laskevasta laaksosta. Länsikortteleissa on haettu avointa ja lipuvaayhteyttä puistoon ja idässä terassoituvilla rakenteilla näkymiä puistoon sekä yhteyksiä metsään. Suunnittelualueen itäpuolella on haluttu korostaa metsää, jonka potentiaali on aiemmissa suunnitelmissa jäänyt hyödyntämättä. Ajallisen kerroksellisuuden rikastamiseksi luontoselvityksen mukaisia arvokkaita alueita sekä olemassa olevia pienrakennuksia on pyritty säilyttämän. Kaupunkikuvallista huomiota on annettu pihatilojen muodostumiselle, miellyttävälle mikroilmastolle, aukiotiloille sekä kävelyreiteille, jotka on pyritty siirtämään pois autojen rinnalta.

Projektin
tiedot

Sijainti

Turku

Asiakas

Turun kaupunki

Laajuus

22,5 ha, 130 000 km2

Aika

2019

Vastuusuunnittelija

Trevor Harris

Projektiarkkitehti

Iris Andersson

Tiimi

Iines Karkulahti