Nukarin koulu

Nukarin koulun peruskorjauksen taustalla on ollut sirpaleinen tilarakenne koulun toimintojen jakautuessa usean eri aikakauden sokkeloiseen kerrostumaan. Koulun pihapiiri rajautuu kahteen erilliseen puurakennukseen. Vanhempi rakennuksista, rakennus B, on vuodelta 1906 ja sitä on laajennettu vuonna 1925. Uudempi rakennuksista, päärakennus A, on rakennettu 1959. Viimeisimmän peruskorjauksen yhteydessä 1990 se on saanut kylkeensä suuren liikuntasalin.

Uusilla tilajärjestelyillä on haluttu selkeyttää koulun toimintaa. Liikuntasalin ympärille, on keskitetty aktiivisemmat ja avoimet toiminnot ja vanhimpaan osaan on sijoitettu yksityisimmät tilat. Uusilla avauksilla ja vaalealla väripaletilla on haettu tiloihin avaruutta, avoimuutta ja aurinkoa. Vanha rakennusrunko on pyritty putsaaman erinäisten remonttien lisästä ja palauttamaan rakennukseen jotain sen alkuperäisestä hengestä.

 

Projektin
tiedot

Sijainti

Nukari, Nurmijärvi

Asiakas

Nurmijärven kunta

Laajuus

1200 km2

Aika

2018-2019