Meilahden sairaala-alueen yleissuunnitelma

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Meilahden alueesta ei ollut tehty koko alueen kattavaa yleissuunnitelmaa lähes sataan vuoteen. Prosessin alussa käynnistettiin kolmen toimiston rinnakkaistoimeksianto. Tämän seurauksena Harris-Kjisikille annettiin kaavoituksen pohjaksi tarkoitetun viitesuunnitelman valmistelu. Laajalle ja sekavalle, noin yhdeksän Helsingin keskustakorttelin kokoiselle alueelle, pyrittiin luomaan looginen kevyen liikenteen verkosto ja tekemään siitä sekä fyysisesti että henkisesti esteetön ja luonteva osa ympäröivää kaupunkirakennetta. Samalla tutkittiin lisärakennusmahdollisuuksia sekä asetettiin paikoilleen ne uudet elementit (mm. Uusi Lastensairaala, Traumasairaala, Syöpäsairaalan laajennus), joille rakentamispäätökset toiminnallisine ohjelmineen olivat jo olemassa.

Projektin
tiedot

Sijainti

Meilahti, Helsinki

Asiakas

HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri)

Laajuus

Alue 22ha, uutta rakentamista 120 000 + 50 000m2

Aika

2012-13

Yhteistyökumppanit

Lead Consultants, Switzerland/Karin Imoberdorf (logistiikka), Sitowise Oy/Seppo Karppinen (liikenne)