Make 2.0 Puinen mallikerrostalo

Helsingin kaupungin asuntotuotannon tilaamassa ja ARAn sekä Ympäristöministeriön rahoittamassa Make 2.0 -hankkeessa kehitettiin ja suunniteltiin viitesuunnitelma puurakenteiselle mallikerrostalolle. Puurakenteisen typpikerrostalon tavoitteena on kasvattaa puurakentamisen määrää Helsingin asuntotuotannossa ja sujuvoittaa puurakentamisen käytäntöjä kohtuuhintaisessa asuntorakentamisessa.

Hankkeen taustalla toimi Make 1.0 -kerrostalo-konsepti. Tässä Make 2.0-kehityshankkeessa mallikerrostalosta laadittiin puurakentamiseen soveltuva monistettava, mahdollisimman yksinkertainen pistekerrostalo-konsepti, joka voidaan toteuttaa pienin variaatioin ja paikkaan sovittamalla erilaisiin täydennysrakennuskohteisiin. 

Suunnittelussa on painotettu kustannustehokkuuden lisäksi myös asuntojen laatutekijöitä, esimerkiksi avaamalla kaikki asunnot kahteen suuntaan. Konsepti mahdollistaa asuntokokojen varioinnin, sekä erilaisille tonteille sovellettavat vaihtoehdot kattomuodon ja julkisivujen osalta. Mallikerrostalo on suunniteltu tilaelementeistä koottavana, puurankorakenteisena rakennuksena.

Suunnittelun aikana tehtyjä energialaskentatarkasteluja hyödynnettiin rakennuksen suuntauksen, aurinkosuojauksen ja ilmanvaihdon suunnittelussa. Hankkeen elinkaaren hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki arvioitiin ympäristöministeriön arviointimenetelmällä.

Projektin
tiedot

Asiakas

Helsingin kaupungin asuntotuotanto

Laajuus

1600 … 1950 brm2

Aika

2022

Yhteistyökumppanit

Insinööritoimisto Asko Keronen, rakennesuunnittelu / structural design; Jensen Hughes, palokonsultointi / fire consultant; Granlund, sähkö-, LVI- ja sprinklersuunnittelu, energia- ja ympäristöasiantuntija / electrical and HVAC design, energy and environmental expertise

Tiimi

Pekka Heikkinen, pääsuunnittelija, Trevor Harris, Henna Iinsalo, Jari Kiuru, Hannu Louna, Kathleen Dieme