Tahkokangas

Viitesuunnitelma Tahkokankaan palvelukeskuksen sekä ympäröivien alueiden muutoksesta noin 2500 asukkaalle. Luonnosvaiheessa esitettiin kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, Bastille ja Raitti. Bastille perustuu tiiviin kaupunkimaiseen, selkeästi ympäristöstään rajautuvaan rakennettuun alueeseen. Suunnitelmassa ympäristön metsäluontoa säilyy mahdollisimman paljon. Raitti puolestaan on maastonmuotoja myötäilevien vaihtelevien rajattujen katutilojen sarja, jossa korttelit sulautuvat metsänpuoleltaan viheralueisiin. Molemmissa suunnitelmissa keskeisenä elementtinä on alueen sisään sijoittuva toiminnallinen keskuspuisto. Jatkotyöstön pohjaksi valikoitui vaihtoehto Raitti, jonka jatkokehittelyssä paneudutaan uudentyyppisiin pientalomaisiin asumisratkaisuihin.

Projektin
tiedot

Sijainti

Tahkokangas, Oulu

Asiakas

Oulun kaupunki

Laajuus

107 000 k-m2

Aika

2018-2020

Yhteistyökumppanit

VSU Maisema-arkkitehdit Oy