Amuri

Tampereen keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitseva Amurin kaupunginosa rakennettiin n. 1860-1900 teollisuustyöläisten asuinalueeksi. Enimmäkseen yksikerroksiset puurakennukset purettiin 1960-luvun alussa ja tilalle rakennettiin seuraavan parin vuosikymmenen aikana, lähinnä 3-4 kerroksisia mutta myös korkeampia ajalleen tyypillisiä kerrostaloja. Tehtävänä oli tutkia täydennysrakentamisvaihtoehtoja alueen tehokkuuden parantamiseksi. Alueen rakennushistoriallisten sekä maisema- ja luontoarvojen huomioiminen ja korostaminen identiteetin vahvistamiseksi olivat työssä tärkeässä asemassa, samoin Amurin kytkeytyminen entistä selkeämmin osaksi Tampereen keskusta-aluetta.

Projektin
tiedot

Sijainti

Tampere

Asiakas

Tampereen kaupunki

Laajuus

16 ha

Aika

2017-2019