front_page1
front_page2
front_page3
front_page4
front_page5
front_page6

Me Harris-Kjisik arkkitehdeillä uskomme, että hyvä ympäristö parantaa elämänlaatua niin kotona, työpaikalla kuin vapaa-ajallakin. Suunnittelumme on kokonaisvaltaista. Se kattaa esimerkiksi rakennuksen tai kaupungin toiminnallisuuden ja ympäristöystävällisyyden sekä rakennuksen soveltuvuuden fyysiseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa.

Tavoitteenamme on tehdä inspiroivia ja mieleenpainuvia suunnitelmia. Luomamme ratkaisut ovat sellaisia, joita käyttäisimme ja joissa asuisimme mielellämme itsekin. Pyrimme aina tarjoamaan tilaajalle enemmän vastinetta, kuin mitä hän odottaa.

Töidemme laatu syntyy kaikkien panostuksesta, yhdessä ja erikseen. Siksi korostamme työssämme laajaa osallistamisprosessia sekä sujuvaa yhteistyötä projektin kaikkien osapuolten välillä.

Palvelumme muodostuvat yleis- ja asemakaavoituksen, kaupunkisuunnittelun ja rakennussuunnittelun tehtävistä. Laadimme myös kaupunkien kehitykseen liittyviä tutkimuksia ja erillisselvityksiä. Korostamme arkkitehdin yhteiskunnallista vastuuta rakennetusta ympäristöstä.

Uusimmat työt

Näytä kaikki